Morsgrisar är vi allihopa
Morsgrisar är vi allihopa, allihopa, allihopa.

Morsgrisar är vi allihopa, allihopa, ja mä’.

Ja mä’, å du mä’. Ja mä’ och du mä’.